Πρόγραμμα Φιλόπτωχο Ταμείο

   Το πρόγραμμα Φιλόπτωχο Ταμείο σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε τη συλλογή και διανομή τροφίμων και αγαθών, να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά τον Έρανο της Αγάπης και να εκδώσετε εντολές χορηγίας. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε αρχείο με τις παροχές του Ιερού Ναού ή της Ιεράς Μητρόπολής σας, καθώς και αρχείο εξυπηρετούμενων, με δυνατότητα εισαγωγής πληροφοριακών στοιχείων για τον κάθε ενδιαφερόμενο και αναλυτικής περιγραφής του αιτήματός του. Όπως και στα άλλα προγράμματα της εταιρείας gkpc, υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας και εκτύπωσης όλων των δεδομένων.

Image
© 2022 GKPC. Designed Γρηγόρης Καραγιάννης

Προγραμματίστε μια δωρεάν συνάντηση μαζί μας.

Μαζί θα εξετάσουμε τις επαγγελματικές σας ανάγκες και θα τις υλοποιήσουμε στοχευμένα και αποτελεσματικά.