Πρόγραμμα Γραφείο Ναών και Μητροπόλεων

   Χάρη στο πρόγραμμα Γάμων – Διαζυγίων – Βαπτίσεων κάθε Ιερός Ναός και  Ιερά Μητρόπολη μπορεί να τηρεί το δικό του ηλεκτρονικό βιβλίο γάμων, διαζυγίων και βαπτίσεων, δημιουργώντας καρτέλα για τον κάθε αιτούντα ή αιτούσα με τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, γένος, ημερομηνία γέννησης, θρήσκευμα, υπηκοότητα κ.ά.) και τα Μυστήρια που έχουν τελέσει (δηλαδή το ιστορικό τους).

   Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα συμπλήρωσης του Ιερού Ναού, που έγινε μια αίτηση γάμου, καθώς και του ιερέα και επιλογής του είδους της αδείας: άδεια γάμου, διαζύγιο ή ανασύσταση. Έτσι, ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει, ενημερώνεται το βιβλίο γάμων ή το βιβλίο διαζυγίων, ενώ, ταυτόχρονα, ενημερώνεται και το πρωτόκολλο του γραφείου γάμων-διαζυγίων (η λειτουργία του οποίου είναι ακριβώς η ίδια με το πρόγραμμα του πρωτοκόλλου της εταιρείας μας). Μια σημαντική λειτουργία του προγράμματος είναι οι ακυρωμένες άδειες (αυτές, δηλαδή, που μετά την έκδοσή τους δεν τελέστηκε το μυστήριο), οι οποίες, μέσω διόρθωσης, μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά.

   Οι άδειες γάμου μπορούν να εκτυπωθούν σε μορφή είτε word είτε pdf, ενώ για τα διαζύγια υπάρχουν τέσσερις επιλογές εκτύπωσης (διαζευκτήριο, διαζευκτήριο-αντίγραφο-διά πάσαν νόμιμον χρήση πλην τελέσεως γάμου, διαζευκτήριο-αντίγραφο-αποκλειστικώς διά την τέλεση γάμου, διαζευκτήριο-αντίγραφο-διά ληξιαρχική χρήση).

Image
© 2022 GKPC. Designed Γρηγόρης Καραγιάννης

Προγραμματίστε μια δωρεάν συνάντηση μαζί μας.

Μαζί θα εξετάσουμε τις επαγγελματικές σας ανάγκες και θα τις υλοποιήσουμε στοχευμένα και αποτελεσματικά.