Διαδικτυακά εκκλησιαστικά προγράμματα

  Μια από τις κορυφαίες υπηρεσίες της εταιρείας Καραγιάννης Γρηγόριος είναι η εγκατάσταση και λειτουργία πρωτότυπων και εξειδικευμένων προγραμμάτων, που καλύπτουν, σύμφωνα με την 25ετή εμπειρία της, ένα μεγάλο εύρος αναγκών του Ιερού Ναού ή της Ιεράς Μητρόπολής σας: πρόγραμμα γάμων και διαζυγίων, πρόγραμμα βαπτίσεων, πρόγραμμα εσόδων-εξόδων, πρόγραμμα φιλόπτωχου ταμείου, πρόγραμμα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, βιβλιοθήκη –όλα αυτά προσαρμοσμένα, μέσα από τις κατάλληλες παραμετροποιήσεις, στις δικές σας απαιτήσεις.

    Σημαντικό πλεονέκτημα των σύγχρονων και εύχρηστων αυτών προγραμμάτων είναι η δυνατότητα να «δουλέψουν» online, παρέχοντας άμεση προσβασιμότητα από οποιαδήποτε συσκευή έχει internet και δυνατότητα χρήσης ανεξαρτήτως τοποθεσίας: με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων από οπουδήποτε και από οποιονδήποτε χρήστη της επιλογής σας. Για παράδειγμα, υπάρχει η δυνατότητα η κεντρική βάση δεδομένων να είναι στην Ιερά Μητρόπολη και να συνδέονται με αυτήν όλοι οι Ιεροί Ναοί, ώστε να «συνεργάζονται», έχοντας άμεση και άνετη πρόσβαση στα αρχεία, αλλά και σίγουρη ταυτοποίηση των αιτούμενων στοιχείων, με διασφάλιση της μοναδικότητάς τους και αποφυγή διπλοεγγραφών. Έτσι, καθίσταται πλέον δυνατός ο έλεγχος όλης της λειτουργίας του Ιερού Ναού ή της Ιεράς Μητρόπολης από οποιονδήποτε υπολογιστή και σε οποιονδήποτε χρόνο «με ένα κλικ», με όφελος την ταχύτητα και την ευελιξία.

Image
© 2022 GKPC. Designed Γρηγόρης Καραγιάννης

Προγραμματίστε μια δωρεάν συνάντηση μαζί μας.

Μαζί θα εξετάσουμε τις επαγγελματικές σας ανάγκες και θα τις υλοποιήσουμε στοχευμένα και αποτελεσματικά.